دکتر محمد تيجاني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • اهل بيت كليد مشكلها  
 • نویسنده :  
 • دكتر تيجاني  
 • تعداد بازدید :  
 • 823  
 •  فهرست کتاب
 • ايا عمل به اسلام براى مردم دشواراست ؟
  ايـن ادعـايـى است كه هيچ اساسى ندارد وهر كه چنين ادعايى كنديا جاهل ونادان است واز اسلام چـيـزى نـدانـسته يا اينكه دشمن اسلام است ومى خواهد مردم را نسبت به دينشان , منزجر ومتنفر سـازدوآنان را وادار سازد كه از احكام دينشان دست بر دارند يا از جمله غلوكنندگان متحجراست كه هيچ نظرى را نمى پذيرد جز نظر فقيهان سرسختى كه پرستش خدارا بر مردم حرام كردند مگر آنـكـه از راه خـودشان باشد وخودرا جانشينان خدا بر مردم نصب كرده اند, لذا طبق عقل خويش يا طبق روايتهاى مخصوص خودشان حلال مى كنندوحرام مى نمايند وفتوا مى دهند!.
  نخستين جمله اى كه در اين باره بايد گفته شود, سخن رسول خداست كه مى فرمايد ((آسان بگيريد وبر مردم فشار نياوريد بشارت دهيدومردم را متنفر نسازيد)) .
  ((بـر خـود نـيـز سـخـت نـگيريد تا خداوند بر شما سخت نگيرد همانگونه كه با بنى اسرائيل انجام داد)) .
  وبسيار مى شد كه در حضور اصحاب مى فرمود ((مـن نـه خـواسـتار بدبختى وبيچارگى شما ونه خواهان ذلت وخوارى شمايم , بلكه خداوند مرا معلمى آسان خواه براى شما مبعوث كرده وفرستاده است )).
  ومعروف است كه آن حضرت هرگاه مخير بين دو امر مى شد,آسان تررا اختيار مى كرد.
  وهـمـچـنـيـن رسـول خـدا(ص ) چنانكه بسيارى مى انديشند, مشرع نبوده
  , وامر ونهى آن حضرت , چيزى جز تبليغ از پروردگارش نمى باشد او آنچه را خداوند دستور مى داد بدون هيچ كم وزيـادى بـه مـردم ابـلاغ مـى نمود وهر چه مى گفت جز وحى الهى نبود زيرا او سخن از روى هوا وهوس نمى گفت وهمه اش وحى بود (وما ينطق عن الهوى ,ان هوالا وحي يوحى ) .
  حـال بياييد از قرآن استفتا كنيم وبپرسيم : آيا اسلام دشواراست ؟در آغاز مطالعه قران كريم به اين قـانـون كـلى اسلام پى مى بريم كه مشقت ودشوارى را از دوش گروندگانش بر مى دارد وهرگز حرج ومشقتى رابراى آنان نمى خواهد مى فرمايد ((خدا شمارا برگزيد ودر دين هيچ مشقت وسختى براى شما قرار نداد)) .
  ومى فرمايد ((خـداونـد هـرگـز نـمـى خـواهـد سختى وحرجى براى شما قرار دهد ولى مى خواهد شمارا (از آلـودگـى هـا) پـاك كـنـد ونـعـمـتـش را (كـه ديـن اسلام باشد) بر شماتمام نمايد تا سپاسگذار باشيد)).
  ومى فرمايد ((خداوند آسانى را براى شما خواهان است نه عسر وشدت )).
  ايـن آيـات مربوط به امت اسلامى است كه دين اسلام راپذيرفته اند واحكام وقوانينش را در عبادات ومـعـامـلات , اختيار كرده اند,ولى رحمت پروردگار شامل همه بندگانش از هر دين وآئينى كه باشدمى گردد واو به همه مهربان است وهيچ گاه احدى را به مشقت وانداشته است .
  خداى متعال در مورد خلقت انسان مى فرمايد ((از نطفه اى اورا آفريد, سپس راه را بر او آسان گردانيد)) .
  پس راه الهى كه انسان با تلاش در مسير زندگانيش مى پيمايد تابه سوى او باز گردد, راهى است بس آسان وهيچ مشقت ودشوارى درآن نيست .
  خـداى مـتـعـال هـمچنين پنج بار در كتاب گراميش , انسان را مكلف به امورى آسان گردانيده ومى فرمايد ((خداوند هيچ كس را تكليف نكند مگر به اندازه تواناييش )) .
  ((هيچ كس را جز به اندازه توانش , تكليف نداديم )) .
  ((وآنـان كـه ايـمـان آوردنـد وبه اندازه توانشان كارهاى شايسته انجام دادند, همانا ما هيچ كس را تكليف نكنيم جز به اندازه قدرتش )) .
  ((وهيچ كس را مگر به اندازه طاقت وتوانش , مكلف نمى كنيم , ونزدمااست كتابى كه به حق سخن مى راند وهمانا آنان هرگز مورد ستم قرارنمى گيرند)) .
  از ايـن آيـات شـريـفـه درك مى كنيم كه خداى سبحان , هيچ انسانى را تكليف نكرده جز به اندازه تواناييش واين از عهد حضرت آدم (ع ) تا كنون بوده است .
  واگـر مـشـقتى در دينى از اديان پديد آمده به خاطر اجتهادات مردم بوده است كه مقاصد والاى شريعت را طبق فهم خود تاويل كرده اند, يااينكه برخى از آنان به خاطر گناهان بسيارى كه مرتكب مـى شدند, با آن مشقت ها, خودرا شكنجه مى دادند تا شايد خداوند از آنان در گذردومورد آمرزش قـرار دهـد, پـس با امورى كه در دين ايجاد كردند بر نفس خويش فشار آوردند, خداوند نيز آنان را مـلـزم ومـتـعـهد به آن امور نمودهر چند سرانجام نتوانستند آن را به پايان رسانند خداوند در اين زمينه مى فرمايد ((ورهـبانيتى براى خود پذيرفتند كه خود آن را به وجود آوردند وما بر آنهاواجب نگردانيده بوديم ولـى آنـهـا بـه خـاطـر رسـيـدن بـه رضايت الهى چنين كردند,اما نتوانستند درست حقش را ادا كنند)) .
  از اينجااست كه سخن رسول خدا(ص )را در مى يابيم كه مى فرمايد ((بر خود سخت نگيريد تا خداوند بر شما سخت نگيرد,چنانكه با بنى اسرائيل انجام داد)) .
  وبا همين منطق , سخن خداى متعال را نيز درك مى كنيم كه درباره پيامبرش مى فرمايد ((آنهارا به معروف ونيكى امر مى كند واز بدى ومنكرات باز مى داردوپاكيزگى هارا بر ايشان حلال كرده وآلودگى هارا بر آنان حرام مى گرداند وآن غل وقيدهايى كه از گذشته بر آنها تحميل شده بود, بر مى دارد)) .
  بنابراين , آن غل وقيدهارا خودشان بر خويش تحميل كردند نه خداوند .
  از ايـن بـحـث , نـتيجه مى گيريم كه در دين اسلام هيچ مشقت وسختى وغل وقيد وبندى وجود نـدارد, بـلـكـه ديـنـى اسـت سـهل وآسان وجز رحمت ومهربانى بر بندگان چيزى در آن نيست , ديـنـى است كه همواره مراعات حال انسان ها وضعف روانى وبدنى انسان راكرده است , چنانكه خود مى فرمايد ((خداوند مى خواهد بر شما آسان بگيرد وهمانا انسان , ضعيف آفريده شده است )) .
  ((اين به خاطر تخفيف ورحمت پروردگارتان بر شمااست )) .
  وبـدينسان خواهيد دريافت كه اسلام , طبق شناخت اهل بيت عصمت (ع) وبدون اجتهاد مجتهدين ومـشـقـت مـتـشـدديـن , چـگـونـه اسلام دين سهل وآسانى است وانسانهاى دوران حاضر, مانند ديـگـردورانـهـا, بـه آسـانـى وبـدون هيچ سختى مى توانند اسلام را براى زندگى دنيا وآخرتشان برگزينند.

  • تعداد رکورد ها : 49
  اهل بیت
   
   
   
   
  تازه ترین ها
   
  سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در یکی از شعبه‌های دانشگاه زیتونه گذراند و پس از استقلال تونس و به مدارس فرانسوی عربی رفت و نهایتاً مدارج دبیرستان پیش‌دانشگاهی را گذراند. اقدامات تروريست‌هاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ها ریشه گرفته است، تاریخ وهابی‌ها مملو از این اقدامات است. دعاي روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه مبارک رمضان دعاى روز اول ماه مبارك رمضانبسم الله الرحمن الرحیم اللهمَ  اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا ع... اعمال شب و روز نيمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان دعا و نیایش شب نیمه شعبان، شب بسیار مباركى است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است كه از امام محمدباقر علیه‌السلام در مورد فضیلت شب نیمه شعبان سؤال شد؛ امام فرمود آن شب بعد از لیلة القدر... امام خامنه اي رهبر بيداري اسلامي است مصاحبه با خبرگزاری مشرق تيجاني: امام خامنه‌اي رهبر بيداري اسلامي است  همه دانشمندان و علماي فرزانه اسلام كه اسلام صحيح و قرآني و اسلام بر پايه سنت نبوي را نمايندگي مي‌كنند، بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه رهبري امت اسلامي با اي... بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا كرد بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد استاد دانشگاه سوربون فرانسه گفت: بايد جهانيان را با معارف بسيار پربار اهل بيت(ع) و از جمله فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد. "دکتر محمد تيجاني سماوي" روز سه شنبه در ادامه همايش چهار روزه "غدير محور وحدت مسلمين" در مشهد افزود: بايد با بهره ... محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان پرسش: آيا حقيقت دارد كه شيعيان و مخصوصاً ايرانيان على(عليه السلام) را بالاتر از پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله)مى دانند و حتى او را خدا مى خوانند!؟ و نيز برخى معتقدند كه جبرئيل اشتباهاً وحى را به محمد(صلى الله عليه وآله) نازل كرده، در صورتى كه ماموريت جبرئيل، رساندن وحى به على(عليه السلام) بوده است؟ دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع پرسش: چرا ايرانيان توجه خاصى به تشيع دارند؟ پاسخ: بعد از فتح ايران به دست قواى مسلمين، ايرانيان آزادى نسبى داشتند و اكراه و اجبارى هم در پذيرش دين مقدس اسلام نداشتند. ولى بر اثر معاشرت با مسلمين، به حقانيت اسلام پى بردند و دين چندين هزار ساله خود را، ناقص تشخيص داده و به اسلام گرويدند...... قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) آيا مذهب شيعه يك مذهب سياسى است كه به دست عبدالله بن سباى يهودى در زمان عثمان ـ خليفه سوم ـ ابداع شد، سپس ايرانيان كه با عربها سابقه بدى داشتند با اين سلاح در مقابل اعراب مسلمان ايستادند. آنگاه تشيع در زمان ديالمه تقويت گرديد و سپس در زمان صفويه مذهب رسمى ايران شد. در صورتى كه در زمان نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) نامى از شيعه وجود نداشته است؟ پاسخ: اولاً بايد گفت كه از ديد شيعيان، عبدالله بن سبأ(1) يك يهودى و ملعون است و در اخبار شيعه از وى مذمت بسيار شده است. ثانياً شيعه يك حزب سياسى نيست كه در زمان خلافت عثمان درست شده باشد، بلكه...... اذكار ماه شعبان اذکار ماه شعبان در کل این ماه هزار بار ذکر « لا اِلهَ اِلا اللهُ وَلا نَعْبُدُ اِلاّ اِیّاهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَ لَوُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » را كه ثواب بسیار دارد؛ گفته شود. هر روز هفتاد مرتبه ذکر « اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ الْحَىُّ الْقَیّوُمُ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ» گفته شود..... چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چون شهادت حضرت، در آغاز زمان شكل گيرى قدرت معاويه و طغيان بنى اميه و حضور ساير گروه هاى زخم خورده ناكثين و قاسطين و مارقين اتفاق افتاد، آن بزرگوار وصيت نمود كه جسدش را شبانه دفن نمايند و حتى علامتى بر روى آن نگذارند. .... اهل سنت واقعي در چند خط اهل سنت واقعی در چند خط بيشتر علما و امامان اهل سنت، ايراني بوده‌اند و نه تنها شيعه نبوده بلکه تعصّب شديدي ضدّ شيعه و شيعيان ابراز داشته‌اند. کافي است بدانيم بزرگ‌ترين مفسّر آنها که زمخشري است ايراني مي‌باشد و بزرگ‌ترين محدثين آنها بخاري و... رهبري ايران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد  دکتر تیجانی: رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد دکترمحمد تیجانی السماوی، محقق شیعه و نویسنده کتاب آن گاه هدایت شدم، در گفت و گوِی با خبرگزاری رسا، ابراز داشت: علاقه من به رهبر امت اسلامی، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، علاقه ای است ک... انتقاد دكتر تيجاني از فتواهاي تكفيري بر ضد شيعيان انتقاد دکتر تیجانی از فتواهای تکفیری بر ضد شیعیان کتر تیجانی با ابراز تاسف از صدور فتواهای تکفیری از سوی علمای وهابی، آن را محکوم کرد. وی در مصاحبه با پایگاه خبری "نون"، با اشاره به اوضاع نامناسب امنیتی در شهرهای عراق تاکید کرد: افتخار من این است که در کنار بارگاه ائمه اطهار(ع) در کربلا و نجف اشرف شهید شوم سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است سیاست امام خامنه‌ای سیاست الهی است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در ی... دكتر تيجاني : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود دکتر تیجانی : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود به گزارش پایگاه بقیع به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، دكتر محمد تيجاني سماوي را بسياري در ايران و جهان اسلام با كتاب «ثم اهتديت» مي‌شناسند؛ كتابي كه بسيار مورد علاقه و توجه خوانندگان از جمله رهبر انقلاب قرار گرفت. تيجاني خود دراين‌باره مي‌گويد: «ايشان (رهبر انقلاب) كتاب «ثم اهتديت» را ستايش نمودند و گفتند اين كتاب، كتاب تو نيست بلكه نسيمي از بركات اهل بيت (ع) است.» به مناسبت هفته وحدت به سراغ اين نويسنده و پژوهشگر مسائل اسلامي رفتيم تا درباره موضوع وحدت و مسائل جهان اسلام به گفت‌وگو بپردازيم: خدمتگذاري دكتر تيجاني در حرم حسيني(ع) خدمتگذاری دکتر تیجانی در حرم حسینی(ع) حجت الاسلام دکتر سید محمد تیجانی سماوی» نویسنده و متفکر تونسی است که پس از زیارت عتبات مقدسه عراق به خدمتگزاری در مرقد شریف امام حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام مشغول شد. چهل حديث « تربيت كودك و نوجوان » چهل حديث قهر كن، ولى طولش نده شخصى مى گويد: از دست فرزندم نزد امام كاظم عليه السلام شكايت كردم. حضرت به من فرمودند: لاتَضْـرِبْهُ وَاهْجُـرْهُ وَلاتـُطِلْ. حضرت به من فرمودند: او را كتك نزن و با وى قهر كن، اما آن را طولانى نكن. اقدامات تروريستهاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي اقدامات تروریستهای سوریه نتیجه فتواهای وهابی است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ه... فعاليت شيعيان درعربستان فعالیت شیعیان درعربستان اساسا نقطه آغاز تشیع در جهان اسلام حجاز و به‌طور مشخص مدینه منوره بوده است كه گروهی از صحابه پیامبر(ص) همچون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و ...