دکتر محمد تيجاني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • خلاصه اي ازكتاب (آنگاه هدايت شدم)   
 • نویسنده :  
 • دكتر محمد تيجاني  
 • تعداد بازدید :  
 • 11566  
 •  فهرست کتاب
 • ج : نبوت

    اهـل سـنـت معتقدند که پيامبران فقط در بازگو کردن کلام الهى معصوم اند ودر غير اين صورت مـانـنـد ديـگـر افراد بشر اشتباه دارند,بنابراين خطاهائى را چه در کارهاى معمولى وچه در امور شرعى به آن حضرت نسبت مى دهند  , مثلا:.
  1 ـ به هنگام ورود به مدينه مردم را از گرد افشانى درخت خرمامنع کرد, در نتيجه درختها خرما ندادند, وقتى مردم شکايت نزدحضرت بردند, فرمود:.
  ((من هم انسانى مانند شما هستم )) .
  2 ـ پـيـامـبـر(ص ) سـحـر زده شـد وچـنـدين روز را به همين حال گذراند ونمى توانست کارى کند .
  3 ـ در نماز به آن حضرت فراموشى دست داد ونفهميد چندرکعت خواند.
  4 ـ در ماه رمضان جنب مى شد ونماز صبحش فوت مى گشت .
  5 ـ روايـت مـى کنند که روزى آن حضرت در منزل ((عايشه )) درازکشيده بود ورانش نمايان بود کـه ((ابوبکر)) بر او وارد شد واو در همان حال با وى گفتگو کرد, پس از آن ((عمر)) وارد شد ودر هـمـان حـال بـا اوسـخن گفت ولى هنگامى که ((عثمان )) اجازه ورود خواست , حضرت نشست ولباس خودرا جمع کرد, ((عايشه )) سبب اين کاررا پرسيد,فرمود:.
  ((آيا نبايد خجالت بکشم از کسى که فرشتگان از او خجالت مى کشند)) .
  6 ـ ((عـمر)) به پيامبر دستور مى داد که بانوانش را با حجاب کند واونمى پذيرفت , تا اينکه قرآن به تاييد ((عمر))نازل شد وبه پيامبر(ص )دستور داد که همسرانش را با حجاب نمايد .
  7 ـ حـتـى در مـورد وحى الهى نيز نقل مى کنند که روزى آن حضرت در مسجد آياتى را از فردى شنيد وگفت :.
  ((خـدايـش رحـمـت کند, من را به ياد آيه هائى انداخت که آنهارا ازفلان سوره وفلان سوره حذف کرده بودم )) .
  بنابراين اعتقاد, در ابلاغ وحى نيز نعوذ باللّه نمى توان به آن حضرت اعتماد کرد, واساسا هيچ دليلى هـم بـر عـصـمـت در ابـلاغ وحـى نـدارنـد, به چه دليل در کلماتى که به عنوان وحى مى گويد معصوم است ولى در ساير کلماتش خير؟.
  نـتـيـجه اين مى شود که چون پيامبر(ص ) معصوم نيست پس کسى که به سنت او عمل مى کند از گمراهى بدور نيست , لذا در برابر سخنان پيامبر(ص ) اجتهادهاى ديگران را قرار مى دهند وبا سنت آن حـضرت مخالفت مى کنند, بر اين اساس بايد تنها شيعه را پيرو سنت پيامبر(ص )دانست , چرا که آن حضرت را معصوم دانسته , وتمامى فرامينش رابدون چون وچرا مى پذيرند.
  آنها به عصمت پيامبران قبل از بعثت وبعد از آن معتقد هستندوبه آيات فراوانى از قرآن کريم براى اين ادعايشان استدلال مى کنند, ازجمله :.
  1 ـ (وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى ) .
  يعنى : ((پيامبر از روى هواى نفس سخن مى گويد, آن (سخن )نيست مگر وحى الهى )).
  2 ـ (ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا) .
  يعنى : ((آنچه پيامبر برايتان آورده را بگيريد, وآنچه که نهيتان کرده را رها سازيد)).
  3 ـ (قل ان کنتم تحبون اللّه فاتبعونى يحببکم اللّه ).
  يعنى : ((بگو: اگر خداى را دوست مى داريد, از من پيروى کنيد تاخدا نيز شمارا دوست بدارد)).
  4 ـ (اطيعوا اللّه والرسول ) .
  يعنى : ((از خدا ورسولش اطاعت کنيد)).

   
  تحليل قضيه اين است که آنها خواستند شخصيت رسول خدا(ص )را زير سؤال ببرند, وعظمتش را تا حـد يک انسان معمولى وحتى کمتر از آن کاهش دهند, تا پوششى بر خطاهاى خلفا باشد تا اين حد که در مورد پيامبر رحمت مى گويند:.
  ((در مـورد گـروهـى کـه شترچرانى را کشته , وشتررا دزديدنددستور داد تا دستها وپاهايشان را قـطـع کـردنـد وبا ميخهاى داغ چشمهايشان را بيرون آوردند, آنها زبان بر روى زمين مى ماليدند تامردند)) .
  مقدارى تامل در اين روايتها مى رساند که اينها از ساخته هاى ((امويان )) وپيروان آنهاست تا حکامى را که از قتل بى گناهان ومثله کردن آنها به بدترين شکل به صرف تهمت وحدس وگمان کوتاهى نمى کنندتبرئه نمايند  , خصوصا در نسبت دادن احاديثى که دلالت بر زياده روى آن حضرت در امور جنسى وبى بند وبارى ولهو ولعب دارند.

  اما از امام على (ع ) بشنويد که درباره پيامبر(ص ) مى فرمايد:.
  (( تا اينکه کرامت خداوند سبحان به محمد(ص ) رسيد, اورا ازبهترين جايگاهها وعزيزترين ريشه ها بـيـرون آورد, عـتـرت او بـهـتـريـن عـتـرت وخـانـواده اش بـهترين خانواده وشجره اش بهترين شجره است ,که در حرم الهى رشد کرد وکريمانه بالا آمد, اين درخت شاخه هائى طولانى وميوه هائى بس ناياب دارد.
  او امـام اهـل تـقـوا وچـشـم بـيـناى هدايت يافتگان است ,چراغى است که روشنى اش مى درخشد وستاره ايست که نورش تابناک است )) .
   
  د : قرآن

  شـيـعـه وسنى متفق القولند که قرآن کريم کلام خداست وبالاترين مرجع مسلمانان است وهرگز باطلى در آن راه ندارد وقرآن فعلى همان است که بر پيامبر نازل گشته است .
  الـبـتـه از هـر دو گـروه مـعدود افرادى قائل به تحريف قرآن شده اندورواياتى در اين زمينه نقل مـى کنند ولى بايد اقرار کرد که شيعيان اين احاديث را قبول ندارند ولى اهل سنت مجبورند آنهارا بپذيرند چون حتى در کتابهاى صحيح ((بخارى )) وصحيح ((مسلم )) نيز آمده است که به دو نمونه اشاره مى کنيم :.

  1((ابن عباس )) مى گويد:.
  از جـمله آيات قرآن , آيه رجم است وهمچنين ما در کتاب خدامى خوانديم که : (لا ترغبوا عن ابائکم فـانـه کـفـر بـکـم ان تـرغـبـوا عـن ابـائکـم ) ويـاچنين مى خوانديم : (ان کفرا بکم ان ترغبوا عن ابائکم ) .
  2 ـ ((ابو موسى اشعرى )) در جمع سيصد نفر قارى اهل ((بصره ))گفت :.
  همانا سوره اى مى خوانديم که شبيه سوره برائت بود, من آن رافراموش کرده ام , فقط يک آيه از آن را از حـفـظ دارم که مى گويد: (لو کان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملا جوف ابن آدم الاالـتـراب )وسوره ديگرى شبيه مسبحات نيز مى خوانديم که فقط اين آيه را به ياد دارم : (يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتکتب شهادة فى اعناقکم فتسالون عنها يوم القيامة ) .
  اما نه عموم مردم خواه شيعه وخواه سنى چنين اعتقادى دارندونه علماى اهل تحقيق.
  الـبته در تفسير وتاويل قرآن اختلاف هست , پشتوانه شيعه دراين موضوع ائمه اهل بيت مى باشند, در حـالـيکه مرجع اهل سنت

  درتفسير, اصحاب وعلماى اسلام هستند, ولى مى گويند تاويلش را کسى جز خدا نمى داند شيعيان به آيات زير استدلال مى کنند:.
  1 ـ (فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ) .
  يعنى : ((اگر نمى دانيد, از اهل ذکر بپرسيد)).
  2 ـ (ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا) .
  يعنى : ((آنگاه ما بندگان برگزيده خويش را وارثان کتاب قرارداديم )).
  3 ـ (لا يمسه الا المطهرون ) .
  يعنى : ((جز پاکان کسى آن را احساس نمى کند)).

  در آيه ديگر اين پاکان را معرفى کرده است که :.
  (انما يريد اللّه ليذهب عنکم الرجس اهل البيت ويطهرکم تطهيرا) .
  يعنى : ((همانا خداوند اراده کرد که پليدى وناپاکى را از شما اهل بيت بزدايد وپاکتان گرداند)).
  نـتـيـجـه ايـن دو آيـه ايـن اسـت کـه اهـل بيت که همان پاکانند حقيقت ودرون قرآن را احساس مى کنند .

  اخـتـلاف ديگر در اين است که نزد شيعه به هنگام تناقض ميان قرآن وسنت , قرآن مقدم است , امام صادق (ع ) مى فرمايد: پيامبر(ص )در ((منا)) براى مردم سخنرانى کرد وفرمود:.
  ((اى مـردم هـر چه از من به گوش شما رسيد که با کتاب خداموافق است من آن را گفته ام , وهر چه از سوى من به شما رسيد که باکتاب خدا موافق نيست من آن را نگفته ام )) .

  امـا اهل سنت درست بر عکس عمل مى کنند يعنى سنت را برقرآن مقدم مى دارند وشايد به همين خاطر خودرا اهل سنت ناميده اند.
  عـلـت آن است که اينها مى بينند کارهائى کرده اند که با قرآن مخالف است وبا آنها انس گرفته اند وحـاکـمـانـشان براى توجيه توسط جاعلين , احاديث دروغى را به پيامبر(ص ) نسبت داده اند که با قـرآن مخالفت دارد لذا گفته اند که سنت بر قرآن حاکم است , يا آن را نسخ ‌مى کند, نظير آيه وضو ومتعه .

   

  • تعداد رکورد ها : 9
  کتاب آن گاه هدایت شدم
   
   
   
   
  تازه ترین ها
   
  سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در یکی از شعبه‌های دانشگاه زیتونه گذراند و پس از استقلال تونس و به مدارس فرانسوی عربی رفت و نهایتاً مدارج دبیرستان پیش‌دانشگاهی را گذراند. اقدامات تروريست‌هاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ها ریشه گرفته است، تاریخ وهابی‌ها مملو از این اقدامات است. دعاي روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه مبارک رمضان دعاى روز اول ماه مبارك رمضانبسم الله الرحمن الرحیم اللهمَ  اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا ع... اعمال شب و روز نيمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان دعا و نیایش شب نیمه شعبان، شب بسیار مباركى است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است كه از امام محمدباقر علیه‌السلام در مورد فضیلت شب نیمه شعبان سؤال شد؛ امام فرمود آن شب بعد از لیلة القدر... امام خامنه اي رهبر بيداري اسلامي است مصاحبه با خبرگزاری مشرق تيجاني: امام خامنه‌اي رهبر بيداري اسلامي است  همه دانشمندان و علماي فرزانه اسلام كه اسلام صحيح و قرآني و اسلام بر پايه سنت نبوي را نمايندگي مي‌كنند، بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه رهبري امت اسلامي با اي... بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا كرد بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد استاد دانشگاه سوربون فرانسه گفت: بايد جهانيان را با معارف بسيار پربار اهل بيت(ع) و از جمله فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد. "دکتر محمد تيجاني سماوي" روز سه شنبه در ادامه همايش چهار روزه "غدير محور وحدت مسلمين" در مشهد افزود: بايد با بهره ... محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان پرسش: آيا حقيقت دارد كه شيعيان و مخصوصاً ايرانيان على(عليه السلام) را بالاتر از پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله)مى دانند و حتى او را خدا مى خوانند!؟ و نيز برخى معتقدند كه جبرئيل اشتباهاً وحى را به محمد(صلى الله عليه وآله) نازل كرده، در صورتى كه ماموريت جبرئيل، رساندن وحى به على(عليه السلام) بوده است؟ دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع پرسش: چرا ايرانيان توجه خاصى به تشيع دارند؟ پاسخ: بعد از فتح ايران به دست قواى مسلمين، ايرانيان آزادى نسبى داشتند و اكراه و اجبارى هم در پذيرش دين مقدس اسلام نداشتند. ولى بر اثر معاشرت با مسلمين، به حقانيت اسلام پى بردند و دين چندين هزار ساله خود را، ناقص تشخيص داده و به اسلام گرويدند...... قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) آيا مذهب شيعه يك مذهب سياسى است كه به دست عبدالله بن سباى يهودى در زمان عثمان ـ خليفه سوم ـ ابداع شد، سپس ايرانيان كه با عربها سابقه بدى داشتند با اين سلاح در مقابل اعراب مسلمان ايستادند. آنگاه تشيع در زمان ديالمه تقويت گرديد و سپس در زمان صفويه مذهب رسمى ايران شد. در صورتى كه در زمان نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) نامى از شيعه وجود نداشته است؟ پاسخ: اولاً بايد گفت كه از ديد شيعيان، عبدالله بن سبأ(1) يك يهودى و ملعون است و در اخبار شيعه از وى مذمت بسيار شده است. ثانياً شيعه يك حزب سياسى نيست كه در زمان خلافت عثمان درست شده باشد، بلكه...... اذكار ماه شعبان اذکار ماه شعبان در کل این ماه هزار بار ذکر « لا اِلهَ اِلا اللهُ وَلا نَعْبُدُ اِلاّ اِیّاهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَ لَوُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » را كه ثواب بسیار دارد؛ گفته شود. هر روز هفتاد مرتبه ذکر « اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ الْحَىُّ الْقَیّوُمُ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ» گفته شود..... چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چون شهادت حضرت، در آغاز زمان شكل گيرى قدرت معاويه و طغيان بنى اميه و حضور ساير گروه هاى زخم خورده ناكثين و قاسطين و مارقين اتفاق افتاد، آن بزرگوار وصيت نمود كه جسدش را شبانه دفن نمايند و حتى علامتى بر روى آن نگذارند. .... اهل سنت واقعي در چند خط اهل سنت واقعی در چند خط بيشتر علما و امامان اهل سنت، ايراني بوده‌اند و نه تنها شيعه نبوده بلکه تعصّب شديدي ضدّ شيعه و شيعيان ابراز داشته‌اند. کافي است بدانيم بزرگ‌ترين مفسّر آنها که زمخشري است ايراني مي‌باشد و بزرگ‌ترين محدثين آنها بخاري و... رهبري ايران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد  دکتر تیجانی: رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد دکترمحمد تیجانی السماوی، محقق شیعه و نویسنده کتاب آن گاه هدایت شدم، در گفت و گوِی با خبرگزاری رسا، ابراز داشت: علاقه من به رهبر امت اسلامی، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، علاقه ای است ک... انتقاد دكتر تيجاني از فتواهاي تكفيري بر ضد شيعيان انتقاد دکتر تیجانی از فتواهای تکفیری بر ضد شیعیان کتر تیجانی با ابراز تاسف از صدور فتواهای تکفیری از سوی علمای وهابی، آن را محکوم کرد. وی در مصاحبه با پایگاه خبری "نون"، با اشاره به اوضاع نامناسب امنیتی در شهرهای عراق تاکید کرد: افتخار من این است که در کنار بارگاه ائمه اطهار(ع) در کربلا و نجف اشرف شهید شوم سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است سیاست امام خامنه‌ای سیاست الهی است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در ی... دكتر تيجاني : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود دکتر تیجانی : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود به گزارش پایگاه بقیع به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، دكتر محمد تيجاني سماوي را بسياري در ايران و جهان اسلام با كتاب «ثم اهتديت» مي‌شناسند؛ كتابي كه بسيار مورد علاقه و توجه خوانندگان از جمله رهبر انقلاب قرار گرفت. تيجاني خود دراين‌باره مي‌گويد: «ايشان (رهبر انقلاب) كتاب «ثم اهتديت» را ستايش نمودند و گفتند اين كتاب، كتاب تو نيست بلكه نسيمي از بركات اهل بيت (ع) است.» به مناسبت هفته وحدت به سراغ اين نويسنده و پژوهشگر مسائل اسلامي رفتيم تا درباره موضوع وحدت و مسائل جهان اسلام به گفت‌وگو بپردازيم: خدمتگذاري دكتر تيجاني در حرم حسيني(ع) خدمتگذاری دکتر تیجانی در حرم حسینی(ع) حجت الاسلام دکتر سید محمد تیجانی سماوی» نویسنده و متفکر تونسی است که پس از زیارت عتبات مقدسه عراق به خدمتگزاری در مرقد شریف امام حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام مشغول شد. چهل حديث « تربيت كودك و نوجوان » چهل حديث قهر كن، ولى طولش نده شخصى مى گويد: از دست فرزندم نزد امام كاظم عليه السلام شكايت كردم. حضرت به من فرمودند: لاتَضْـرِبْهُ وَاهْجُـرْهُ وَلاتـُطِلْ. حضرت به من فرمودند: او را كتك نزن و با وى قهر كن، اما آن را طولانى نكن. اقدامات تروريستهاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي اقدامات تروریستهای سوریه نتیجه فتواهای وهابی است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ه... فعاليت شيعيان درعربستان فعالیت شیعیان درعربستان اساسا نقطه آغاز تشیع در جهان اسلام حجاز و به‌طور مشخص مدینه منوره بوده است كه گروهی از صحابه پیامبر(ص) همچون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و ...