دکتر محمد تيجاني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • عنوان :  
 • خلاصه اي ازكتاب (آنگاه هدايت شدم)   
 • نویسنده :  
 • دكتر محمد تيجاني  
 • تعداد بازدید :  
 • 11566  
 •  فهرست کتاب
 • ز: اهل بيت
    
  برخى از اهل سنت ادعا کرده اند که منظور از اهل بيت در قرآن وحديث همسران پيامبرند, وبرخى ديگر على وفاطمه وحسن وحسين (ع )را نيز به آنها افزوده اند.
  اما اولا اکثر علماى اهل سنت که عموما بزرگان آنها هستندنظير:((مسلم )), ((ترمذي )), ((احمد بـن حـنـبـل )), ((نسائى )), ((خوارزمى )),((فخررازى )), ((طبرى )), ((ابن اثير)), ((سيوطى )) , ((ابـن عـربـى ))  و اعـتـراف دارنـد کـه مـنـظـور از اهـل بـيت تنها پيامبر وعلى وفاطمه وحسن وحسين (ع ) هستند وبس .
  ثـانـيـا, پـيامبر اکرم (ص ) تا شش ماه بعد از نزول آيه تطهير همواره از در خانه على (ع ) رد مى شد وخطاب به آنان آيه تطهير را تلاوت مى فرمود .
  ثـالـثـا خـطـاهـائى کـه در طـول تـاريـخ از هـمسران پيامبر رخ داده بامحتواى اين آيه سازگار نيست  به خلاف اهل بيت .
  مضافا به بيانات حضرت على (ع ) در نهج البلاغه  پيرامون معرفى اهل بيت .
     
  ح : امامت وخلافت
   
  منظور از امامت رهبرى مسلمين بعد از پيامبر(ص )است .
  شيعيان معتقدند که امامت منصبى است الهى , اما اهل سنت حق انتخاب امام ورهبررا به خود مردم واگذار مى کنند.
  امامت در قرآن :.
  1 ـ خداوند متعال در گفتگوى خود با حضرت ابراهيم (ع )مى فرمايد:.
  (انى جاعلک للناس اماما قال ومن ذريتى قال لا ينال عهدى الظالمين ) .
  يـعـنـى : ((مـن تورا پيشواى مردم قرار دادم , (ابراهيم ) گفت : ازفرزندانم (نيز), گفت : عهد من ظالمين را شامل نمى شود)).
  ومـى دانـيـم کـه ((ابـوبـکـر)) و ((عمر)) و((عثمان )) بيشتر ايام عمرشان رادر شرک وبت پرستى گذرانده اند وتنها على (ع ) بود که جز خداوندمعبودى نداشت واز ظلم شرک دور بوده است .
  آياتى هم صرفا در مورد امامت على (ع ) آمده است از جمله :.
  2 ـ (انـمـا ولـيـکـم اللّه ورسـولـه والـذيـن امـنـوا الـذيـن يـقيمون الصلوة ويؤتون الزک و ة وهم راکعون ) .
  يـعـنـى : ((ولى وحاکم شما فقط خدا وپيامبرش وکسانى هستند که نمازرا بر پا مى دارند ودر حال رکوع انفاق مى نمايند)) .
  3 ـ (يـا ايـهـا الـرسـول بـلغ ما انزل اليک من ربک وان لم تفعل فمابلغت رسالته واللّه يعصمک من الناس ) .
  يـعـنـى : ((اى پـيـامبر, آنچه را که از جانب پروردگارت بر تو نازل گشته ابلاغ کن که اگر انجام ندهى رسالتش را نرسانده اى , خدا تورا ازمردم نگاهدارى مى نمايد)) .
  4 ـ (الـيـوم يئس الذين کفروا من دينکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لک م دينکم واتممت عليکم نعمتي ورضيت لکم الاسلام دينا) .
  يـعنى : ((امروز اهل کفر از دين شما مايوس گشتند, پس از آنهانهراسيد بلکه از من هراس داشته بـاشـيـد, امـروز دينتان را برايتان کامل کرده ام ونعمتم را بر شما تمام نموده ام وراضى گشتم که اسلام براى شمادين باشد)) .

  امامت در سنت :.
  پـيـامـبـر اکـرم در روز 18 ذى الـحـجـه سـال دهـم هجرت در حجة الوداع مردم را در سرزمين ((غديرخم )) گرد آورده , پس از اقرار گرفتن ازآنها در مورد ولايت وحکومت خويش فرمود:.
  ((هر که من مولاى او هستم على نيز مولاى اوست )) .

  وفرمود:.
  ((کار مرا جز من وعلى کس ديگرى نمى تواند انجام دهد)) .
  ((هـمـانـا ايـن (يعنى على ) برادرم , وصيم , وجانشين بعد ازمن است , پس سخن اورا گوش کنيد واطاعتش نمائيد)) .
  ((اى على , جايگاه تو نزد من چون جايگاه ((هارون )) نزد((موسى ))(ع )است )) .
  در روايات زيادى پيامبر(ص ) ائمه بعد از خويش را دوازده نفرمعرفى کرده است , از جمله :.
  ((دين همچنان پا بر جاست تا قيامت بر پا شود, ودوازده خليفه بر شما خلافت کنند که همه آنها از قريش هستند)) .

  اهـل سـنـت در تطبيق اين روايات اختلاف کرده اند, تا جائى که معاويه ويزيد وبنى مروان را نيز از مصاديق آن به شمار آوردند .
  امـا حـقـيـقت اين است که اهل سنت تا سال 230 على (ع ) را جزوخلفاى راشدين هم نمى دانستند واورا بـر مـنـابـر لعن مى کردند, در اين سال بود که ((احمد بن حنبل )) نام آن حضرت را در زمره خلفاى راشدين به حساب آورد  وگفت :.
  ((دربـاره بـزرگـوارى هـيـچ يک از ياران پيامبر(ص ) به اندازه على (ع ) حديث حسن به دست ما نرسيده است )).
  اما شيعيان بر اساس روايات فراوانى که حتى اهل سنت نيز آن رانقل کرده اند, مصداقش را دوازده امام خويش مى دانند, از جمله :.
  پيامبر در جواب يک يهودى که از جانشينانش سؤال کرد فرمود:.
  ((جـانـشـين من على , بعد حسن وحسين , بعد فرزندان حسين :على , محمد, جعفر, موسى , على , محمد, على , حسن , آنگاه محمدمهدى (عج ) مى باشند)) .

  اهل سنت مى گويند:.
  تصريحى درباره خلافت از جانب پيامبر(ص ) نيامده , وخلافت جز با شورا ممکن نيست , و((ابابکر)) با راى بزرگان از اصحاب به خلافت برگزيده شد .
  آنـها حتى مى گويند: خلافت با زور وجنگ هم ثابت مى شودونيازى به بيعت ندارد, ((عبداللّه بن عمر)) مى گويد: ((ما همراه کسى هستيم که پيروز شود)) .

  علاوه بر دليلهائى که براى اثبات امامت وخلافت على (ع )واولاد طاهرينش آمده مى گوئيم :.
  1 ـ چـرا ((ابـوبـکر)) و((عمر)) و((معاويه )) و((بنى مروان )) و((بنى عباس ))و براى خود جانشين تعيين کرده اند؟.
  2 ـ آيا پيامبر(ص ) به اندازه خليفه اول ودوم بينش نداشت وآينده نگر نبود؟.
  3 ـ آيا پيامبر(ص ) که پايه گذار حکومت اسلامى بود دلش به اندازه خلفا براى اسلام نمى سوخت ؟.
  4 ـ پـيـامـبـرى که هر گاه از مدينه بيرون مى رفت جانشينى براى آن تعيين مى کرد آيا به هنگام مرگش اين کاررا نکرد؟ .
     
  ط : صلوات
   
  روايات فراوانى در کتب اهل سنت هست که مى گويند:.
  وقتى آيه شريفه :.
  (ان اللّه وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلمواتس ليما) .
  يـعـنـى : ((هـمـانـا خداوند وملائکه اش بر پيامبر صلوات مى فرستد,اى اهل ايمان (شما هم ) بر او صلوات وسلام بفرستيد)).
  نازل شد, اصحاب نزد آن حضرت آمده چگونگى صلوات فرستادن بر ايشان را سؤال کردند, فرمود:.
  ((بـگوئيد: ((اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انک حميد مجيد)) .

  بـر هـمـيـن اسـاس شيعيان هميشه در صلواتهايشان مى گويند:اللهم صل على محم د وعلى آل محمد, اما اهل سنت پس از ذکر نام پيامبرمى گويند: صلى اللّه عليه وسلم .
  به علاوه :.
  رسول خدا(ص ) فرمود:.
  ((دعا به آسمان بالا نمى رود مگر زمانى که بر محمد واهل بيتش درود بفرستند)) .
  وفرمود:.
  ((هر کس نمازى بخواند که در آن بر من وخاندانم درود نفرستدنمازش قبول نيست )) .
  امام ((شافعى )) هم به مضمون اين حديث فتوا داده است ودر شان اهل بيت اين شعررا سروده است :.
  کفاکم من عظيم الشان انکم ـــــ من لم يصل عليکم لاصلاة له .
  يـعـنـى : ((در مـقـام ومـنـزلـت شما همين بس که هر کس بر شما درودنفرستد نمازش درست نيست ))

  • تعداد رکورد ها : 9
  کتاب آن گاه هدایت شدم
   
   
   
   
  تازه ترین ها
   
  سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در یکی از شعبه‌های دانشگاه زیتونه گذراند و پس از استقلال تونس و به مدارس فرانسوی عربی رفت و نهایتاً مدارج دبیرستان پیش‌دانشگاهی را گذراند. اقدامات تروريست‌هاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ها ریشه گرفته است، تاریخ وهابی‌ها مملو از این اقدامات است. دعاي روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه رمضان دعای روزانه ماه مبارک رمضان دعاى روز اول ماه مبارك رمضانبسم الله الرحمن الرحیم اللهمَ  اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا ع... اعمال شب و روز نيمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان اعمال شب و روز نیمه شعبان دعا و نیایش شب نیمه شعبان، شب بسیار مباركى است. از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است كه از امام محمدباقر علیه‌السلام در مورد فضیلت شب نیمه شعبان سؤال شد؛ امام فرمود آن شب بعد از لیلة القدر... امام خامنه اي رهبر بيداري اسلامي است مصاحبه با خبرگزاری مشرق تيجاني: امام خامنه‌اي رهبر بيداري اسلامي است  همه دانشمندان و علماي فرزانه اسلام كه اسلام صحيح و قرآني و اسلام بر پايه سنت نبوي را نمايندگي مي‌كنند، بر اين مسئله اتفاق نظر دارند كه رهبري امت اسلامي با اي... بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا كرد بايد جهانيان را با فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد استاد دانشگاه سوربون فرانسه گفت: بايد جهانيان را با معارف بسيار پربار اهل بيت(ع) و از جمله فرهنگ و معارف غدير هرچه بيشتر آشنا کرد. "دکتر محمد تيجاني سماوي" روز سه شنبه در ادامه همايش چهار روزه "غدير محور وحدت مسلمين" در مشهد افزود: بايد با بهره ... محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان محمد(ص) و على(ع) از ديدگاه شيعيان به ويژه ايرانيان پرسش: آيا حقيقت دارد كه شيعيان و مخصوصاً ايرانيان على(عليه السلام) را بالاتر از پيامبر خدا(صلى الله عليه وآله)مى دانند و حتى او را خدا مى خوانند!؟ و نيز برخى معتقدند كه جبرئيل اشتباهاً وحى را به محمد(صلى الله عليه وآله) نازل كرده، در صورتى كه ماموريت جبرئيل، رساندن وحى به على(عليه السلام) بوده است؟ دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع دلايل توجه ويژه ى ايرانيان به تشيع پرسش: چرا ايرانيان توجه خاصى به تشيع دارند؟ پاسخ: بعد از فتح ايران به دست قواى مسلمين، ايرانيان آزادى نسبى داشتند و اكراه و اجبارى هم در پذيرش دين مقدس اسلام نداشتند. ولى بر اثر معاشرت با مسلمين، به حقانيت اسلام پى بردند و دين چندين هزار ساله خود را، ناقص تشخيص داده و به اسلام گرويدند...... قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) قدمت شيعه از زمان پيغمبر گرامى اسلام(ص) آيا مذهب شيعه يك مذهب سياسى است كه به دست عبدالله بن سباى يهودى در زمان عثمان ـ خليفه سوم ـ ابداع شد، سپس ايرانيان كه با عربها سابقه بدى داشتند با اين سلاح در مقابل اعراب مسلمان ايستادند. آنگاه تشيع در زمان ديالمه تقويت گرديد و سپس در زمان صفويه مذهب رسمى ايران شد. در صورتى كه در زمان نبى مكرم اسلام(صلى الله عليه وآله) نامى از شيعه وجود نداشته است؟ پاسخ: اولاً بايد گفت كه از ديد شيعيان، عبدالله بن سبأ(1) يك يهودى و ملعون است و در اخبار شيعه از وى مذمت بسيار شده است. ثانياً شيعه يك حزب سياسى نيست كه در زمان خلافت عثمان درست شده باشد، بلكه...... اذكار ماه شعبان اذکار ماه شعبان در کل این ماه هزار بار ذکر « لا اِلهَ اِلا اللهُ وَلا نَعْبُدُ اِلاّ اِیّاهُ مُخْلِصینَ لَهُ الدّینَ وَ لَوُ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » را كه ثواب بسیار دارد؛ گفته شود. هر روز هفتاد مرتبه ذکر « اَسْتَغْفِرُاللهَ الَّذى لا اِلهَ اِلاّ هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحیمُ الْحَىُّ الْقَیّوُمُ وَ اَتُوبُ اِلَیْهِ» گفته شود..... چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چرا على(ع) وصيت كرد قبرش پنهان بماند؟ چون شهادت حضرت، در آغاز زمان شكل گيرى قدرت معاويه و طغيان بنى اميه و حضور ساير گروه هاى زخم خورده ناكثين و قاسطين و مارقين اتفاق افتاد، آن بزرگوار وصيت نمود كه جسدش را شبانه دفن نمايند و حتى علامتى بر روى آن نگذارند. .... اهل سنت واقعي در چند خط اهل سنت واقعی در چند خط بيشتر علما و امامان اهل سنت، ايراني بوده‌اند و نه تنها شيعه نبوده بلکه تعصّب شديدي ضدّ شيعه و شيعيان ابراز داشته‌اند. کافي است بدانيم بزرگ‌ترين مفسّر آنها که زمخشري است ايراني مي‌باشد و بزرگ‌ترين محدثين آنها بخاري و... رهبري ايران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد  دکتر تیجانی: رهبری ایران در قلب مسلمانان جهان قرار دارد دکترمحمد تیجانی السماوی، محقق شیعه و نویسنده کتاب آن گاه هدایت شدم، در گفت و گوِی با خبرگزاری رسا، ابراز داشت: علاقه من به رهبر امت اسلامی، حضرت آیت الله سید علی خامنه ای، علاقه ای است ک... انتقاد دكتر تيجاني از فتواهاي تكفيري بر ضد شيعيان انتقاد دکتر تیجانی از فتواهای تکفیری بر ضد شیعیان کتر تیجانی با ابراز تاسف از صدور فتواهای تکفیری از سوی علمای وهابی، آن را محکوم کرد. وی در مصاحبه با پایگاه خبری "نون"، با اشاره به اوضاع نامناسب امنیتی در شهرهای عراق تاکید کرد: افتخار من این است که در کنار بارگاه ائمه اطهار(ع) در کربلا و نجف اشرف شهید شوم سياست امام خامنه‌اي سياست الهي است سیاست امام خامنه‌ای سیاست الهی است «محمد تیجانی سماوی» اسلام‌پژوه شیعه تونسی، در 2 فوریه 1943 میلادی (1315) در شهر «قوضه» در جنوب تونس زاده شد. خانواده او اصالتاً از شهر «سماوه» عراق بودند که بعدها به تونس مهاجرت کردند. تحصیلات ابتدایی را در ی... دكتر تيجاني : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود دکتر تیجانی : ايرانيان مي‌خواهند پرچم اسلام برافراشته شود به گزارش پایگاه بقیع به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، دكتر محمد تيجاني سماوي را بسياري در ايران و جهان اسلام با كتاب «ثم اهتديت» مي‌شناسند؛ كتابي كه بسيار مورد علاقه و توجه خوانندگان از جمله رهبر انقلاب قرار گرفت. تيجاني خود دراين‌باره مي‌گويد: «ايشان (رهبر انقلاب) كتاب «ثم اهتديت» را ستايش نمودند و گفتند اين كتاب، كتاب تو نيست بلكه نسيمي از بركات اهل بيت (ع) است.» به مناسبت هفته وحدت به سراغ اين نويسنده و پژوهشگر مسائل اسلامي رفتيم تا درباره موضوع وحدت و مسائل جهان اسلام به گفت‌وگو بپردازيم: خدمتگذاري دكتر تيجاني در حرم حسيني(ع) خدمتگذاری دکتر تیجانی در حرم حسینی(ع) حجت الاسلام دکتر سید محمد تیجانی سماوی» نویسنده و متفکر تونسی است که پس از زیارت عتبات مقدسه عراق به خدمتگزاری در مرقد شریف امام حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام مشغول شد. چهل حديث « تربيت كودك و نوجوان » چهل حديث قهر كن، ولى طولش نده شخصى مى گويد: از دست فرزندم نزد امام كاظم عليه السلام شكايت كردم. حضرت به من فرمودند: لاتَضْـرِبْهُ وَاهْجُـرْهُ وَلاتـُطِلْ. حضرت به من فرمودند: او را كتك نزن و با وى قهر كن، اما آن را طولانى نكن. اقدامات تروريستهاي سوريه نتيجه فتواهاي وهابي اقدامات تروریستهای سوریه نتیجه فتواهای وهابی است "محمد تیجانی سماوی» اسلام پژوه تونسی در گفت‌وگو با خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس درباره هتک حرمت مزار «حجر بن عدی» صحابه امام علی (ع) توسط افراد مسلح در سوریه گفت: این اقدام از افکار وهابی‌ه... فعاليت شيعيان درعربستان فعالیت شیعیان درعربستان اساسا نقطه آغاز تشیع در جهان اسلام حجاز و به‌طور مشخص مدینه منوره بوده است كه گروهی از صحابه پیامبر(ص) همچون ابوذر و سلمان و مقداد و عمار و ...